Haklarımız
29 Ocak 2018

Hasta Olarak Haklarımız;
a) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

b) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

c) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

d) Mahremiyet,

e) Rıza,

f) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

g) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

h) Saygınlık Görme ve Rahatlık,

ı) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

i) Şikâyet ve Dava Hakkı